Ścieżka nawigacji

Reguły weryfikacji dotyczące sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie 30-krotności

Reguły weryfikacji dotyczące sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie 30-krotności

Jako płatnik masz możliwość jeszcze przez dwa miesiące (po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek) przekazywać do nas raporty z wykazanymi podstawami wymiaru i rozliczonymi składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na te ubezpieczenia. Od trzeciego miesiąca musisz przekazać do nas wyłącznie dokumenty bez wykazanych składek na te ubezpieczenia. Oznacza to, że reguła weryfikując w programie Płatnik dokumenty rozliczeniowe za dwa kolejne miesiące rozliczeniowe, po miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie 30-krotności, będzie zgłaszała błąd zwykły, natomiast w od kolejnego miesiąca będzie zgłaszała błąd krytyczny. Masz więc odpowiedni czas na ustalenie podstawy wymiaru za miesiąc przekroczenia (z ubezpieczonym lub z ZUS) oraz na skorygowanie dokumentów rozliczeniowych.

Zwracany uwagę, na znaczenie błędów zwykłych, które pojawiają się przy weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych przed iwysłaniem do nas. Błędy te informują o nieprawidłowościach i konieczne jest ich wyeliminowanie jeszcze przed przekazaniem do nas.  Nie wyjaśnienie błędów na tym etapie spowoduje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przyszłości.