Oświadczenie UE-1

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie UE-1.pdf" 292 kB

Wyjaśnienia