Oświadczenie UE-1

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz:

Pobierz plik"UE-1 + Informacja_18.09.2017.pdf" 290 kB

Wyjaśnienia