Oświadczenie UE-2

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie UE-2.pdf" 284 kB

Wyjaśnienia