Oświadczenie UE-2

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

Formularz:

Pobierz plik"UE-2 + Informacja_nowy_18.09.2017.pdf" 283 kB

Wyjaśnienia