Oświadczenie UE-2

Opis:

Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

Formularz:

Pobierz plik"1551_17 UE-2+informacja.pdf" 284 kB

Wyjaśnienia