Zaświadczenie Z-3a

Opis:

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych);
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Zaświadczenie Z-3a.pdf" 229 kB