Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak wyrejestrować rodzica jako płatnika składek za nianię

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Załóż konto na PUE w najbliższej naszej placówce.
 2. Pełnomocnictwo - jeśli chcesz zarejestrować nowy profil na PUE i prowadzisz działalność  jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej. 
 3. PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 4. Możesz też skorzystać z aktualnej wersji programu Płatnik.
 5. Formularz ZUS ZWPA.

Jakie są terminy?

Masz 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

Jak to zrobić?

Wypełnij formularz  ZUS ZWPA:

 • w programie Płatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do nas.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (e-dowód) i wyślij do nas.

Ważne! Wcześniej wyrejestruj nianię z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.
 


 

Dalsze kroki

Dopełniłeś już wszelkich formalności.

Podstawa prawna usługi

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wypełniony formularz ZUS ZWPA, który jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w każdej naszej palcówce.
 2. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Jakie są terminy?

Masz 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jak to zrobić?

 1. Wypełniony i podpisany formularz ZUS ZWPA złóż w naszej placówce.
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez PUE.

Ważne! Wcześniej wyrejestruj nianię z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.

Dalsze kroki

Dopełniłeś już wszelkich formalności.

Podstawa prawna usługi

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wypełniony formularz ZUS ZWPA, który jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w każdej naszej palcówce.
 2. Adres naszej placówki.


 

Jakie są terminy?

Masz 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z nianią. Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jak to zrobić ?

Wyślij do nas wypełniony i podpisany formularz ZUS ZWPA.

Dalsze kroki

Dopełniłeś już wszelkich formalności.

Podstawa prawana usługi

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).