Ścieżka nawigacji

E-ZLA - Jesteś pracownikiem i ubiegasz się o zasiłek chorobowy

E-ZLA - Jesteś pracownikiem i ubiegasz się o zasiłek chorobowy

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci pracodawca. Pracodawca ma profil na PUE ZUS

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) ma profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  W celu uzyskania  zasiłku chorobowego nie musisz składać pracodawcy (płatnikowi składek) żadnych dokumentów. Twoje zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracodawca (płatnik składek) zobaczy na swoim profilu na PUE ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać u  pracodawcy (płatnika składek).

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Złóż u pracodawcy (płatnika składek) zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.
  • Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:
   • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu, pracodawca (płatnik składek) zobaczy je na swoim profilu na PUE ZUS,
   • wiesz od swojego pracodawcy (płatnika składek), że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci pracodawca. Pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS

  Jeśli Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA nie są do niego przekazywane. Twój pracodawca (płatnik składek) informuje Cię w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że masz obowiązek dostarczyć mu wydruk wystawionego Ci  zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza (wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci ZUS. Pracodawca ma profil na PUE ZUS

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) ma profil na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  W celu uzyskania zasiłku chorobowego nie musisz składać pracodawcy (płatnikowi składek) żadnych dokumentów. Twoje zaświadczenie lekarskie e-ZLA pracodawca (płatnik składek) zobaczy na swoim profilu na PUE ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać u  pracodawcy (płatnika składek).

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek.  W czasie trwania ubezpieczenia wniosek w Twoim imieniu składa Twój pracodawca (płatnik składek). Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą.

  Pracodawca (płatnik składek) wystawia i przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu płatnika na PUE ZUS.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  • Złóż u pracodawcy (płatnika składek)  zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.
  • Możesz nie składać tego zaświadczenia, jeśli:
   • masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu, pracodawca (płatnik składek) zobaczy je na swoim profilu na PUE ZUS,
   • wiesz od swojego pracodawcy (płatnika składek), że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.  Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. W czasie trwania ubezpieczenia wniosek w Twoim imieniu składa Twój pracodawca (płatnik składek). Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą.

  Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek druku Z-3  – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą,
  • otrzymane od Ciebie zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził jeszcze Twojego zaświadczenia lekarskiego do systemu.

  Ważne!

  Jeśli Twoje zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia, powinieneś złożyć w ZUS dodatkowo oświadczenie na druku Z-10. Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl albo – jeśli masz profil na PUE ZUS – możesz je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Zasiłki wypłaca Ci ZUS. Pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS

  Jeśli Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, zaświadczenia lekarskie e-ZLA nie są do niego przekazywane. Twój pracodawca (płatnik składek) informuje Cię w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że masz obowiązek dostarczyć mu wydruk wystawionego Ci  zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.  

  Informacja, że Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS, jest udostępniana lekarzowi.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Złóż u pracodawcy (płatnika składek):

  • wydruk zaświadczenia, które lekarz wystawił Ci elektronicznie (wydruk e-ZLA).

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.  Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. W czasie trwania ubezpieczenia wniosek w Twoim imieniu składa Twój pracodawca (płatnik składek). Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą.

  Pracodawca (płatnik składek) wystawia i przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wydruku e-ZLA.

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Złóż u pracodawcy (płatnikowi składek):

  • zaświadczenie, które otrzymałeś od lekarza.

  Ważne!  

  ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.  Aby ZUS wypłacił Ci zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. W czasie trwania ubezpieczenia wniosek w Twoim imieniu składa Twój pracodawca (płatnik składek). Jako wniosek o zasiłek traktuje się zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem albo Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczonym z innego tytułu, np. zleceniobiorcą.

  Pracodawca (płatnik składek) przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania Twojego zaświadczenia lekarskiego:

  • zaświadczenie płatnika składek druku Z-3 albo Z-3a,
  • otrzymane od Ciebie zaświadczenie lekarskie.

  Ważne!

  Jeśli Twoje zaświadczenie lekarskie obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia / ubezpieczenia, powinieneś złożyć w ZUS dodatkowo oświadczenie na druku Z-10 . Oświadczenie to jest dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl . Jeśli masz profil na PUE ZUS – oświadczenie możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.