Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Informacja o sytuacji finansowej FUS w I półroczu 2020 r.

Prezes ZUS Prof. Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że początek pierwszego półrocza 2020 r. to okres, w którym dynamika przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu rok do roku wykazywała tendencję wzrostową. „Pokazywały to dane za styczeń, luty i marzec. Sytuacja zmieniła się w kwietniu, kiedy zaczął obowiązywać tzw. lockdown. Konsekwencje pandemii wpłynęły na obraz sytuacji finansowej FUS. W okresie styczeń–czerwiec br. wydatki funduszu wyniosły 130,0 mld zł, podczas gdy wpływy ze składek i ich pochodnych wyniosły 92,2 mld zł. W efekcie stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym półroczu br. poziom 70,9 proc. (spadek o ok. 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku)” - wskazuje.

Jak podkreśla szefowa ZUS, lipiec i sierpień pokazały, że negatywne tendencje odwróciły się. „Na pewno wpływ na to miała Tarcza antykryzysowa. Zrealizowaliśmy zwolnienie ze składek za okres od marca do czerwca br. dla 2 mln firm, przyczyniając się do ochrony 6,5 mln miejsc pracy. Poza tym wciąż wypłacamy świadczenia postojowe. Łącznie do 2,5 mln przedsiębiorców i zleceniobiorców trafiło już prawie 4,9 mld zł. Z kolei ponad 5 mld zł to kwota objęta układami ratalnymi i odroczeniem terminu płatności. Oprócz tego wypłaciliśmy w ramach dodatku solidarnościowego ponad 300 mln złotych” - mówi.

Prezes ZUS zwraca uwagę, że liczba firm zgłoszonych do ZUS wynosiła na koniec lipca br. 2,77 mln i była większa o 24 tys. w stosunku do czerwca oraz o 57 tys. w stosunku do lutego. „To m.in. wynik korzystnego stosunku liczby firm zarejestrowanych (32 tys. w lipcu) do wyrejestrowywanych (12 tys. w lipcu). Odbicie jest widoczne szczególnie w zakresie ubezpieczonych cudzoziemców, których liczba na koniec lipca wyniosła 628 tys. Liczba ta wzrosła o 22 tys. w stosunku do czerwca. Z kolei liczba osób ubezpieczonych ogółem w ZUS wynosiła na koniec lipca br. 15,3 mln i spadła z powodu epidemii jedynie o około 1 proc. Zmiana ta nie odbiega od skali wahań sezonowych” - zaznacza.

„W ostatnich dwóch miesiącach zaobserwowaliśmy pozytywne dane dotyczące wpłat na indywidualne rachunki składkowe (NRS). W lipcu odnotowaliśmy tutaj wzrost (rok do roku) o ok. 5 proc. Jeszcze lepiej było w sierpniu - wzrost o prawie 7 proc. Pozytywnie o przyszłości pozwalają myśleć również wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.  W lipcu było ich więcej o ok. 3,5 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), w sierpniu o 5,4 proc.” – dodaje prezes ZUS.