Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak otrzymać zwrot kosztów za badania zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?


Usługa niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę załatw osobiście albo listownie.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek PR-3 o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub osobiście w dowolnej placówce ZUS
 2. Protkół powypadkowy albo kartę wypadku, fakturę VAT albo rachunek za poniesione koszty badań i wyniki badań ubezpieczonego.

UWAGA

 • Jeśli nie poddasz się badaniu lub uniemożliwisz jego przeprowadzenie, utracisz prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (chyba, że udowodnisz przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu).
 • Poniesiesz koszty badań, jeśli byłeś w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i przyczyniłeś się w znacznym stopniu spowodowania wypadku. W innych sytuacjach ZUS zwróci koszty badań kierującemu na badania.

Jakie są terminy?

Wniosek o zwrot kosztów rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak to zrobić?

 1. Pobierz wniosek PR-3 ze strony internetowej ZUS lub w dowolnej placówce ZUS
 2. Złóż wniosek z wymaganą dekumentacją w placówce ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2189). 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek PR-3 o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub osobiście w dowolnej placówce ZUS.
 2. Protkół powypadkowy albo kartę wypadku, fakturę VAT albo rachunek za poniesione koszty badań i wyniki badań ubezpieczonego.

UWAGA

 • Jeśli nie poddasz się badaniu lub uniemożliwisz jego przeprowadzenie, utracisz prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (chyba, że udowodnisz przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu).
 • Poniesiesz koszty badań, jeśli byłeś w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i przyczyniłeś się w znacznym stopniu spowodowania wypadku. W innych sytuacjach ZUS zwróci koszty badań kierującemu na badania.

Jakie są terminy?

Wniosek o zwrot kosztów rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.  

Jak to zrobić?

 1. Pobierz wniosek PR-3 ze strony internetowej ZUS lub w dowolnej placówce ZUS.
 2. Prześlij pocztą wniosek z wymaganą dokumentacją na adres placówki ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.u. z 2022 r., poz. 2189).