Ścieżka nawigacji

E-ZLA Jesteś przedsiębiorcą i ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy

E-ZLA Jesteś przedsiębiorcą i ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy

 • Rozwiń menu Zwiń menu Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie e-ZLA

  Twoje zaświadczenie e-ZLA zostało przekazane do ZUS. Nie musisz otrzymywać od lekarza wydruku e-ZLA, a jeśli go otrzymałeś nie musisz składać w ZUS.

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, wystąp do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek.

  • Jeśli otrzymałeś pierwsze zaświadczenie e-ZLA – wypełnij i przekaż do ZUS:
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem, albo
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.
  • Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres – przekaż do ZUS jeden z następujących dokumentów:
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem, wypełniony przez Ciebie tylko do pkt. 1 w sekcji Oświadczam, że, albo
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny, wypełniony przez Ciebie tylko do pkt. 1 w sekcji Oświadczam, że, albo
   • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b, albo
   • wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – jeśli otrzymałeś go od lekarza.
  Druki Z-15AZ-15B i Z-3b są dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil informacyjny na PUE ZUS, możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie: zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b oraz – do czasu wprowadzenia na PUE ZUS nowych wniosków o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B – Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Otrzymałeś zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym

  Ważne!

  ZUS nie wypłaca zasiłku opiekuńczego z urzędu. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, wystąp do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek.

  • Jeśli otrzymałeś pierwsze zaświadczenie lekarskie – złóż w ZUS:
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem, albo
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny oraz
   • zaświadczenie lekarskie, które otrzymałeś od lekarza (możesz nie składać w ZUS tego zaświadczenia, jeśli masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu).

  • Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres – złóż w ZUS:
   • zaświadczenie lekarskie, które otrzymałeś od lekarza (możesz nie składać w ZUS tego zaświadczenia, jeśli masz profil na PUE ZUS i sprawdziłeś, że lekarz wprowadził już Twoje zaświadczenie do systemu).
    Jeśli nie składasz zaświadczenia lekarskiego otrzymanego od lekarza, gdyż lekarz wprowadził je już do systemu, wypełnij i złóż w ZUS jeden z następujących dokumentów:
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A – jeśli opiekujesz się dzieckiem, wypełniony przez Ciebie tylko do pkt. 1 w sekcji Oświadczam, że, albo
   • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15B – jeśli opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny, wypełniony przez Ciebie tylko do pkt. 1 w sekcji Oświadczam, że, albo
   • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b.

  Druki Z-15AZ-15B i Z-3b są dostępne w wersji „do wypełnienia i wydrukowania” na stronie www.zus.pl. Jeśli masz profil informacyjny na PUE ZUS, możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie: zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b oraz – do czasu wprowadzenia na PUE ZUS nowych wniosków o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B – Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15.

  Ważne!

  Jeśli otrzymałeś kolejne zaświadczenie lekarskie za nieprzerwany okres z tytułu sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny innym niż dziecko, nie musisz wypełniać całego wniosku o zasiłek opiekuńczy, jeśli okoliczności podane we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się. Wniosek Z-15A lub Z-15B wypełniasz tylko do pkt. 1 w sekcji Oświadczam, że.