Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - D

Dotacja uzupełniająca

Dotacja służąca pokryciu deficytu wpływów ze składek w stosunku do wydatków na
świadczenia finansowane z FUS.

Zobacz także