Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - D

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.


Zobacz także