Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Ograniczenie okresów nieskładkowych

Ograniczenie obowiązujące przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych, przewidujące możliwość uwzględnienia okresów nieskładkowych w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Zobacz także