Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak zgłosić zmianę opodatkowania świadczenia

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Złożone przez Ciebie oświadczenie/ wniosek da podstawę do ustalenia i pobierania przez ZUS nowo obliczonej kwoty zaliczki na podatek od najbliższego terminu płatności po dacie złożenia oświadczenia/wniosku w ZUS.

Jak to zrobić?

Zaloguj się na swoje konto PUE.
W katalogu usług wybierz w zależności od wnioskowanej zmiany opodatkowania:
"Złożenie dokumentu EPD-16"" albo ""Złożenie dokumentu EPD-17" albo "Złożenie dokumentu EPD-18".
Uzupełnij dane w wybranym formularzu i złóż dyspozycję odbioru korespondencji w tej sprawie.  Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
Uwaga: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.
 Po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymasz z ZUS PIT11A.
Jeżeli kwestionujesz wysokość pobranej zaliczki na podatek - możesz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do Naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu oświadczenia/ wniosku.  
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Jakie są terminy?

Złożone przez Ciebie oświadczenie/ wniosek da podstawę do ustalenia i pobierania przez ZUS nowo obliczonej kwoty zaliczki na podatek od najbliższego terminu płatności po dacie złożenia oświadczenia/wniosku w ZUS.

Jak to zrobić?

Wymagany formularz możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.
Wypełnij dane w wymaganym formularzu:  EPD-16 albo  EPD-17 albo  EPD-18.
Wniosek możesz również wypełnić w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu EPD-16" albo "Złożenie dokumentu EPD-17" albo "Złożenie dokumentu EPD-18), a następnie wydrukować.
Dostarcz wypełniony formularz do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

Korespondencję w sprawie otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.
 Po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymasz z ZUS PIT11A.
Jeżeli kwestionujesz wysokość pobranej zaliczki na podatek - możesz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do Naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Jakie są terminy?

Złożone przez Ciebie oświadczenie/wniosek da podstawę do ustalenia i pobierania przez ZUS nowo obliczonej kwoty zaliczki na podatek od najbliższego terminu płatności po dacie złożenia oświadczenia/wniosku w ZUS.

Jak to zrobić?

Pobierz odpowiedni formularz oświadczenia/ wniosku w zależności od wnioskowanej zmiany opodatkowania:
EPD-16 albo EPD-17 albo EPD-18.
Wymagany formularz możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
Wypełnij dane w wymaganym formularzu:  EPD-16 albo  EPD-17 albo  EPD-18.
Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE  (usługa "Złożenie dokumentu EPD-16" albo "Złożenie dokumentu EPD-17" albo "Złożenie dokumentu EPD-18"), a następnie wydrukować.
Wyślij wypełniony formularz do najbliższej terenowej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

Korespondencję w sprawie otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.
UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.
Po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymasz z ZUS PIT11A.
Jeżeli kwestionujesz wysokość pobranej zaliczki na podatek - możesz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do Naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.