Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Okres nieskładkowy

Okres, za który nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe), który jednak z uwagi na specyficzny charakter
podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości.


Zobacz także