Emerytura górnicza dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.