Obsługa wniosków o wyłączenie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej