Obsługa wniosków o zmianę uprawnień lub wysokości świadczenia