Obsługa wniosków o zmianę wysokości świadczenia z systemu niezreformowanego (na dotychczasowych zasadach)