Jesteś przedsiębiorczy? Wpadnij do ZUS.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz założyć firmę

zapraszamy w dniach 23-27 listopada br. do wszystkich placówek Zakładu na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne dni otwarte odbywają się pod hasłem „ZUS dla Biznesu”, nawiązując do programów i udogodnień, jakie ZUS oferuje przedsiębiorcom.

W jednym miejscu udostępniamy Państwu możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także skorzystania z:

 1. Bezpłatnych seminariów tematycznych:
  • Rozpoczynasz prowadzenie działalności - poznaj swoje prawa i obowiązki - w ramach seminarium zostaną przekazane informacje, które ułatwią wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem własnego biznesu, m.in. zasady zgłaszania działalności, zgłaszania do ubezpieczeń, opłacania składek czy też narzędzi jakie ZUS oferuje do sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych;
  • Jakość danych a rozliczenie konta – w ramach seminarium omawiany będzie m.in. wpływ wypełniania i korygowania dokumentów na rozliczenie konta płatnika składek w ZUS;
  • Rozliczanie i wypłata świadczeń – w ramach seminarium zostaną przybliżone zagadnienia z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, jak również ich wysokości i terminów wypłat.

 2. Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:
  • Program Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
  • Dofinansowanie projektów w zakresie prewencji wypadkowej
  • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)
  • Doradcy ds. ulg i umorzeń

 3. Porad ekspertów:
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Instytucji współpracujących m.in. Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta.

Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w placówkach ZUS oraz w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.

Serdecznie zapraszamy!