Platforma Usług Elektronicznych
Wprowadzenie
Słownik pojęć
Słownik Pojęć
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego nie udaje się podpisanie dokumentu lub zarejestrowanie profilu przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego?
W jaki sposób mogę pobrać i zainstalować środowisko Java?
Dlaczego nie widzę informacji o przyznanym świadczeniu?
Korzystanie z portalu
Korzystanie z portalu
Korzystanie z pomocy
Układ obszaru roboczego
Rodzaje okien
Komunikaty
Standardowe przyciski
Stronicowanie
Filtrowanie
Sortowanie wg kolumn
Zapisanie informacji na dysk
Drukowanie wyświetlonych informacji
Aktywacja i rozpoczęcie pracy w programie ePłatnik
Zamówienie danych archiwalnych
Korzystanie z formularzy
Funkcjonalności wspólne
Rejestracja i uwierzytelnianie
Wybór sposobu rejestracji profilu
Regulamin rejestracji nowego profilu
Rejestracja nowego profilu - dla Ciebie
Profil zaufany/login.gov.pl
Twój certyfikat kwalifikowany
Twoja bankowość elektroniczna
Rejestracja nowego profilu - dla przedsiębiorców
Rejestracja nowego profilu - dla firm
Próba rejestracji profilu z wykorzystaniem danych profilu zamkniętego
Bankowość elektroniczna
Wybór sposobu logowania
Logowanie przy użyciu loginu i hasła
Błąd logowania
Błąd logowania - profil zamknięty
Błąd zaufania
Zablokowanie kanału dostępu do profilu
Weryfikacja danych kontaktowych
Akceptacja nowego regulaminu
Odblokowanie kanału dostępu
Logowanie przy użyciu zaufanego profilu ePUAP
Błąd logowania
Błąd logowania - profil zamknięty
Logowanie przy pomocy certyfikatu
Błąd logowania
Błąd logowania - profil zamknięty
Logowanie przy użyciu bankowości elektronicznej
Logowanie przy użyiu login.gov.pl
Błąd logowania
Przypomnienie hasła
Zmiana hasła
Wirtualny doradca
Zadaj pytanie ZUS
Kontakt z COT
Skype z COT
Zgłoś incydent bezpieczeństwa informacji
Przycisk zmiany języka
Panel ogólny
Panel ogólny
Dokumenty i wiadomości
Wiadomości
Szczegóły wiadomości
Skrzynka odbiorcza
Szczegóły dokumentu odebranego
Dokumenty wysłane
Szczegóły dokumentu wysłanego
Dokumenty robocze
Szczegóły dokumentu roboczego
Podgląd dokumentu roboczego
Wysłanie dokumentu do ZUS
Eksport dokumentu
Edycja dokumentu roboczego
Sprawdzenie aktualności wzoru
Tworzenie nowego dokumentu
Import dokumentów
Eksport dokumentów
Kreator OK-WUD
Dokumenty ubezpieczeniowe (COT)
Tarcza antykryzysowa – wnioski
Świadczenie ODRA - wnioski
Komunikaty
Szczegóły komunikatu
Potwierdzenie odbioru komunikatu
Kosz
Szczegóły dokumentu usuniętego
Ustawienia
Dane profilu
Dane ePuap logowanie
Dane ePuap logowanie sukces
Przypisz certyfikat informacja
Przypisz certyfikat podpisano
Przypisz certyfikat błąd
Przypisz certyfikat sukces
Kanały dostępu
Zmiana hasła NPI
Zmiana hasła COT
Role i upoważnienia
Zdarzenia biznesowe
Ustawienia konta
Aktywacja ePłatnika
Urządzenia mobilne
Ustawienia subskrypcji - sposobu powiadomienia
Ustawienia zgód
Wizyty
Rezerwacja wizyty
Kalendarz jednostki ZUS
Rezerwacja wizyty specjalnej
Kalendarz specjalisty
Przegląd i anulowanie rezerwacji
Usługi
Katalog usług
Szczegóły usługi
Kreatory wniosków
Zlecenia
Operacje do potwierdzenia
Szczegóły dokumentu zleconego
Wyszukiwanie, Mapa strony
Mapa strony
Wyszukiwanie
Świadczenia wspierające
Tworzenie nowego wniosku SWN
Przeglądanie istniejących wniosków SWN
Tworzenie nowego wniosku USW
Przeglądanie istniejących wniosków USW
Rodzina 800+
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Dobry Start
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Dofinansowanie do żłobka
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Panel Ubezpieczonego
Panel ubezpieczonego
Moje dane
Potwierdzenia - ubezpieczenia
Potwierdzenia - emerytury i renty
Ubezpieczenia i płatnicy
Świadczenia i przerwy w opłacaniu składek
Dane płatnika
Szczegóły ubezpieczenia
Informacje o podstawach i składkach
Subkonto
Stan konta ubezpieczonego
Dane archiwalne o stanie konta po waloryzacji
OFE
Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym
Dane członka rodziny
Praca w szczególnych warunkach
Informacje o stanie konta
Szczegółowe informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS
Rejestr umów o dzieło
Kreator RUD
Zaświadczenia lekarskie
Kalkulator emerytalny
Emerytura na nowych zasadach
Emerytura na dotychczasowych zasadach
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
Panel członka rodziny
Rodzina 800+
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Dobry Start
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Dofinansowanie do żłobka
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Panel Świadczeniobiorcy
Panel świadczeniobiorcy
Emerytury i renty
Emerytury i renty - potrącenia i odliczenia - wypłata
Emerytury i renty - dodatkowe informacje dotyczące podziałowej renty rodzinnej
Emerytury i renty - osoby uprawnione do świadczenia oraz dodatki
Zasiłki
Zasiłki - wypłaty i zwroty
Zasiłki - Dane archiwalne
Zasiłki - Nadpłaty i potrącenia
Formularze PIT
Zgłoszeni członkowie rodziny
Dane członka rodziny
Zaświadczenia lekarskie
Moje dane
Rodzina 800+
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Dobry Start
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Dofinansowanie do żłobka
Tworzenie nowego wniosku
Przeglądanie istniejących wniosków
Moje dane - potwierdzenia
Panel Płatnika
Panel Płatnika
Salda na koncie
salda na koncie
za okresy zamknięte
części wspólne
Należne składki i wpłaty
Rozliczenie roczne
Podgląd deklaracji ZUS DRA
Osoby zgłoszone do ubezpieczeń
Dane ubezpieczonego
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
Korespondencja
Informacje roczne
Moje dane
Moje dane - potwierdzenia
Moje dane archiwalne
Zaświadczenia lekarskie
Dokumenty zaświadczeń lekarskich
Kreator OK-WUD
Kreator RUD
Rejestr umów o dzieło
Wniosek RZS-R
Panel Komornika
Moje dane
Wniosek OK-EKS - tworzenie, importowanie i wysyłanie
Kreator OK-WUD
Panel Lekarza
Panel Lekarza
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA
Wystawienie w dotychczasowym kreatorze zaświadczenia ZUS ZLA
Formularze ZUS ZLA
Przegląd zaświadczeń lekarskich
Dokumenty ZUS ZLA do wysłania
Dokumenty wysłane
Zaświadczenia lekarskie pacjenta
Wnioski o rehabilitację pacjenta
Certyfikaty z ZUS - historia
Moje dane
Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych
Wybór miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Autoryzacja usługi biznesowej
Panel Lekarza (asystent medyczny)
Panel Lekarza
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA
Wystawienie dotychczasowym kreatorze zaświadczenia ZUS ZLA
Formularze ZUS ZLA
Przegląd zaświadczeń lekarskich
Certyfikaty z ZUS - historia
Wybór miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Wybór lekarza
Autoryzacja usługi biznesowej
Aplikacja ePłatnik
Aktywacja ePłatnika
Funkcje ePłatnika
Zmiana płatnika - zmiana kontekstu
Weryfikacja kompletności dokumentów przekazanych do ZUS na potrzeby sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej
Kartoteka płatnika
Zmiana/korekta danych w kartotece płatnika
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
Wydruk kartoteki płatnika
Wyrejestrowanie płatnika
Synchronizacja i blokowanie kartoteki płatnika
Rejestr ubezpieczonych
Kartoteka ubezpieczonego
Zakładanie kartoteki ubezpieczonego
Zmiana/korekta danych w kartotece ubezpieczonego
Wyrejestrowanie ubezpieczonego
Ponowne zgłoszenie
Dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnym charakterze
Obsługa członków rodziny
Synchronizacja i blokowanie kartoteki
Aktualni ubezpieczeni
Wyrejestrowani ubezpieczeni
Wszyscy ubezpieczeni
Zaświadczenia lekarskie
Kreatory
Obsługa rozliczenia
Nowy komplet rozliczeniowy
Rozliczenie ubezpieczonych
Dane rozliczenia
Należne składki
Świadczenia/przerwy
Deklaracja dochodu
Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dane zestawienia
Nowy komplet rozliczeniowy na podstawie danych z poprzedniego mesiąca
Korekta kompletu rozliczeniowego
Obsługa ubezpieczonego
Zgłoszenie ubezpieczonego
Dane identyfikacyjne
Dane ewidencyjne
Dane adresowe
Dane o ubezpieczeniach
Zmiana danych ubezpieczonego
Korekta danych ubezpieczonego
Wyrejestrowanie ubezpieczonego
Korekta wyrejestrowania ubezpieczonego
Obsługa członka rodziny
Zgłoszenie członka rodziny
Zmiana/Korekta danych członka rodziny
Wyrejestrowanie członka rodziny
Obsługa płatnika
Zmiana danych płatnika
Dane identyfikacyjne
Dane ewidencyjne
Dane adresowe
Dane rachunków bankowych
Dane biura rachunkowego
Dane podstawy prowadzenia działalności
Korekta danych płatnika
Wyrejestrowanie płatnika
Korekta wyrejestrowania płatnika
Obsługa ZUS IWA
Złożenie ZUS IWA
Korekta ZUS IWA
Kalkulator IWA
Informacja miesięczna / roczna dla osoby ubezpieczonej
Zgłoszenie ZUS ZSWA
Zgłoszenie ZUS ZSWA
Korekta ZUS ZSWA
Lista wygenerowanych dokumentów
Obsługa Dokumentów Płatniczych
Dokumenty
Przeglądanie dokumentu
Dokument wielosekcyjny
Wyszukiwanie danych
Utworzenie dokumentu
Edycja dokumentu
Usunięcie dokumentu
Drukowanie dokumentu
Wyliczanie dokumentów
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja pojedynczego dokumentu
Wydruk raportu z weryfikacji
Weryfikacja kompletu dokumentów
Zatwierdzenie dokumentów
Wysyłka dokumentów
Ustawianie parametrów wysyłki
Podpis podpisem kwalifikowanym
Podpis certyfikatem osobistym
Podpis poprzez ePUAP
Wysyłka dokumentów papierowo
Podgląd poświadczenia przedłożenia
Eksport dokumentów
Import dokumentów z KEDU
Kopiowanie dokumentów
Pobranie dokumentów z systemu ZUS
Zamawianie danych archiwalnych
Przejście do kartoteki ubezpieczonego
Dokumenty robocze
Dokumenty zatwierdzone
Dokumenty wysłane
Dokumenty wszystkie
Dokumenty w ZUS
Dokumenty ograniczone
Dokumenty źródłowe
Płatności
Przeglądanie dokumentu płatniczego
Edycja dokumentu płatniczego
Usunięcie dokumentu płatniczego
Eksport dokumentu płatniczego
Drukowanie dokumentu płatniczego
Informacje miesięczne / roczne dla osoby ubezpieczonej
Podgląd/wydruk Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej
Usunięcie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej
Zatwierdzenie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej
Eksport Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej
Ustawienia
Parametry
Zdarzenia biznesowe

© 2013 Sygnity S.A